โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๑

สิงหาคม

กรกฎาคม

EdPEx ประจำปี ๒๕๖๑
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มิถุนายน

ทำบุญเดือนเกิด : มิถุนายน
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

พฤษภาคม

รักษาการคณบดีพบนักศึกษา
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

งาน Dek-D's TCAS Fair 2018
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ทำบุญเดือนเกิด : พฤษภาคม
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม

เมษายน

ทำบุญเดือนเกิด : เมษายน
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

มีนาคม

ทำบุญเดือนเกิด : มีนาคม
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

กุมภาพันธ์

Run For Happiness
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มกราคม

Roadshow
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

ทำบุญเดือนเกิด : มกราคม
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี ๒๕๖๐
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th