โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๑

มีนาคม

ทำบุญเดือนเกิด : มีนาคม
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

กุมภาพันธ์

Run For Happiness
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มกราคม

Roadshow
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

ทำบุญเดือนเกิด : มกราคม
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี ๒๕๖๐
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th