กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

           

                                 เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ น้ำทองสิกขาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา คณาจารย์อาวุโส และอาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศึกษา  กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จำนวน ๑๒๖ รูป/คน


                            สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกับระบบการเรียนการสอนและทำความคุ้นเคยกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขต่อไป                 
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th