คณะพระบัณฑิตอาสาเข้าพบรักษาการแทนคณบดี

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

           ใน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าพบศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ณ ห้อง ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศึกษา เพื่อขอคำปรึกษา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะพระบัณฑิตอาสาในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีพระบัณฑิตอาสา จำนวน ๑๑ รูป และอดีตพระบัณฑิตอาสา จำนวน ๒ รูป ร่วมเข้าพบและขอคำปรึกษาในครั้งนี้
                
                
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th