เทศน์มหาชาติ ๔ ภาค

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรม "เทศน์มหาชาติ ๔ ภาค" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัยศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
           ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการเทศน์มหาชาติจะแบ่งออกเป็น ๔ สำเนียงภาษา อันได้แก่ เหนือ อีสาน กลาง ใต้ และมีการแสดงประกอบกัณฑ์เทศน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันประมาณ ๕๐๐ คน.
รูปเพิ่มเติม http://gg.gg/6u6w6              
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th