ทำบุญเดือนเกิด เดือนพฤศจิกายน

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดงานทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานและเจ้าภาพการทำบุญในเดือนนี้ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ ให้การต้อนรับ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา .
           สำหรับงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๖๐ คน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
           ในการนี้วิทยาลัยศาสนศึกษาขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยให้กุศลผลบุญนี้ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
           สำหรับงานทำบุญเดือนเกิดครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะกายภาพบำบัดเป็นเจ้าภาพ หากหน่วยงานใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลร่วมกัน สามารถติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยศาสนศึกษา โทร. (๐๒) ๘๐๐-๒๖๓๐ ต่อ ๑๐๕             

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th