พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

           ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร พร้อมนี้คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๖๗ รูป จากวัดปุรณาวาส วัดโกมุทพุทธรังสี และวัดเทพากร ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หลังจากนั้น ณ บริเวณโถงด้านในสำนักงานอธิการบดี จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน โดยประธานในพิธีฯ ลงนามถวายพระพร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี.

                       
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th