สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Run For Happiness

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน Run For Happiness จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมงานและมอบรางวัล เส้นทางการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ มินิมาราธอน ๑๐.๒ กิโลเมตร และฟันรัน ๕.๑ กิโลเมตร รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการพระบัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมสาธารณะกุศลในวาระต่างๆ ของสมาคมฯ ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมถึง ๒,๙๐๐ คน.
          
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th