มอบหนังสือวิชาการเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 9 เล่ม

วันที่ 1 ธันวาคม 2560

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คุณสถิตย์ กุมาร ปาวา สมาชิกสมาคมสภาศาสนสัมพันธ์ในประเทศไทย และนายกสมาคมรามกฤษณะ เวทานตะ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยกรรมการของสมาคมฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมอบหนังสือวิชาการเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 9 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดวิทยาลัย สำหรับให้อาจารย์และนักศึกษาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนศาสนาฮินดูในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ได้กล่าวขอบคุณ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
          
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th