ทำบุญเดือนเกิด : มิถุนายน

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

           วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนมิถุนายน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิด โดยมีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๕๐ คน พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมถวายเงินเป็นค่าภัตตาหารแด่พระนักศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และค่าน้ำค่าไฟ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ในโอกาสนี้ขอให้บุญกุศล จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป
                 งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพ
                       
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th