ทำบุญเดือนเกิดเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          ทำบุญเดือนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากคุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ เป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิด โดยมีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๕๐ คน พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาแด่พระนักศึกษา จำนวน ๗,๓๓๙ บาท .
          
งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพ.              
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th