ทำบุญเดือนเกิด: กันยายน ๒๕๖๑

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

           ใน วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกันยายน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย โดยสถาบันโภชนาการเป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธพร รัตนกุล รวมทั้งบุคลากรของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับ สำหรับงานทำบุญเดือนเกิดในครั้งนี้มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๑๐๐ คน พร้อมกันนี้คณาจารย์เจ้าหน้าที่และบุคลากรชองสถาบันโภชนาการ ได้ร่วมถวายเงินเป็นค่าภัตตาหารแด่พระนักศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาทด้วย
                
           ในโอกาสนี้วิทยาลัยศาสนศึกษาขออ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลเจตนาของทุกท่าน จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป วิทยาลัยศาสนศึกษาจะจัดงานทำบุญเดือนเกิดทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นเจ้าภาพ หากหน่วยงานใดสนใจจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานทำบุญและสร้างกุศลร่วมกันสามารถติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศาสนศึกษา คุณกรุณา เกิดศุข โทร.๐๒-๘๐๐๒๖๓๐ ต่อ ๑๐๕, ๒๑๐                 
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th