ทำบุญเดือนเกิด : พฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          ทำบุญเดือนเกิดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด : เดือนพฤศจิกายน กองกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมทำบุญประมาณ ๕๐ คน และในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ.
          
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th