มอบกระเช้าแด่อธิการบดีและทีมผู้บริหารในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

          วิทยาลัยศาสนศึกษามอบกระเช้าแด่อธิการบดีและทีมผู้บริหารในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษาเข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบปฏิทิน ๒๕๖๑ เป็นของที่ระลึกอีกด้วย.
          
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th