ทำบุญเดือนเกิดเดือนเมษายน

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

           วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนเมษายน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุศ ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิด โดยมีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๑๑๐ คน พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมถวายเงินเป็นค่าภัตตาหารแด่พระนักศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
           งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซียเป็นเจ้าภาพ.              
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th