ร่วมงาน"นิทรรศการงานแสดงผลงานนวัตกรรมและนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล"

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

            วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “นิทรรศการงานแสดงผลงานนวัตกรรมและนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้น เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และเพื่อให้น้องๆ นักเรียนมัธยมต้นและปลายได้มีโอกาสมาสอบถามและทำความเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มีคณะ/วิทยาลัย/สถาบันฯ ใดบ้างที่น่าสนใจ โดยในงานมีการแสดงผลงานนวัตกรรมทั้งจากคณาจารย์และนักเรียนตลอดทั้งวัน มีการจัดโซนแสดงผลงานทางวิชาการ และโซนขายของ-อาหาร ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบู๊ทแนะแนวการศึกษาจากคณะ/วิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมงานอีกด้วย
            ในการนี้วิทยาลัยศาสนศึกษาขอขอบพระคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) คณาจารย์ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแนะแนว และน้องๆ นักเรียนที่เข้ามาสอบถามหลักสูตร ทั้งยังให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้.                        
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th