พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

           ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา และบุคลากรตามคณะ/สถาบันต่างๆ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๒ รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ วัดปุรณาวาส วัดสาลวัน และวัดเทพนิมิต เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
           
               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th