เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit)

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนคณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
          
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th