โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๐เมษายน

ทำบุญเดือนเกิด เดือนเมษายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

มีนาคม

วันพระราชทานนาม ๑๒๙ ปี
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

กิจกรรม Just Share ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

กิจกรรม “Meet The Dean”
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กุมภาพันธ์

มกราคม

"นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ"
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี ๒๕๕๙
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th