โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๐
ธันวาคม

มอบหนังสือวิชาการ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

Religious Studies and the Study of Southeast Asian religions
วันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ทำบุญเดือนเกิด : ธันวาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

"สุข..สัญจร"
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

พฤศจิกายน

เทศน์มหาชาติ ๔ ภาค
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ทำบุญเดือนเกิด : พฤศจิกายน
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กันยายน

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

Religious Studies in Japan
27th September,2017.

ทำบุญเดือนเกิดเดือนกันยายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

สิงหาคม

“มหิดล - วันแม่” ๒๕๖๐
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

กรกฎาคม

Meet the Dean 2017
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มิถุนายน

พฤษภาคม

ทำบุญเดือนเกิด เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เมษายน

ทำบุญเดือนเกิด เดือนเมษายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

มีนาคม

วันพระราชทานนาม ๑๒๙ ปี
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

กิจกรรม Just Share ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

กิจกรรม “Meet The Dean”
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กุมภาพันธ์

มกราคม

"นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ"
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี ๒๕๕๙
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th