โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๐กุมภาพันธ์

มกราคม

"นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ"
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี ๒๕๕๙
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th