"สุข..สัญจร"

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยศาสนศึกษาร่วมกิจกรรม "สุข..สัญจร" โดยมี รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้ แง่คิด โดยใช้สติการรู้ตัวมาปรับใช้ในการทำงาน และยังสามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๖ คน
          
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th