ทำบุญเดือนเกิด : มกราคม

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

          วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดในเดือนมกราคม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นเจ้าภาพ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากคุณเสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมทำบุญประมาณ ๕๐ คน และในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีสำนักหอสมุดและคลังความรู้เป็นเจ้าภาพ.
          
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th