วันสถาปนาและวันกตัญญูวิทยาลัยศาสนศึกษา ปีที่ ๒๐

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

             เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานวันสถาปนาและวันกตัญญูวิทยาลัยศาสนศึกษา ปีที่ ๒๐ ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของวิทยาลัยฯ โดยนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ร่วมกันจัดพานดอกไม้ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ คุณน้ำทอง คุณวิศาล, แพทย์หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล และศาสตราจารย์ นายแพทย์ลิ้ม คุณวิศาล ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ
             ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี คณาจารย์ บุคลากร รวมไปถึงนักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา ต่างมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ยังได้รับเกียติจากผู้แทนของคณะ/สถาบันต่างๆ มาร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยฯ ด้วย. .              
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th