อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

          วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับความร่วมมือจากงานจราจรและความปลอดภัย และทีมวิทยากร COCHEM มาบรรยายและสาธิตวิธีปฏิบัติอย่างถูกวิธี เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า มีการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพสินย์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ ข้อควรปฏิบัติต่างๆ และในช่วงบ่ายจะเป็นการฝึกซ้อมภาคสนาม รวมไปถึงการซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริงด้วย ทั้งนี้มีบุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้าให้ความร่วมมือเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริงกันเป็นจำนวนมาก.
          
             
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th