ทำบุญเดือนเกิด : กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

           วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกรกฎาคม : คณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๕๐ คน พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมถวายเงินเป็นค่าภัตตาหารแด่พระนักศึกษา จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ในโอกาสนี้ขอให้บุญกุศล จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะสัตวแพทย์เป็นเจ้าภาพ

                       
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th