พิธีมอบทุนการศึกษาวัดพุทธปัญญา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

            ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพุทธปัญญา พระมหาทวี โพธิเมธี ท่านเจ้าอาวาสได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 300 ทุน โดยนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ได้แก่
           1. นางสาวพรปวีณ์ ศรีเปารยะ
           2. นางสาวศิริกานต์ ลังกาแกม
           3. นางสาวศุภลักษณ์ พลวิชัย
           4. นายชยภัทร อัครชัยทวีกุล
           5. นายเมธาสิทธิ์ กรชวน
                
                                 
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th