วันกตัญญูและวันสถาปนา ปีที่ ๒๑

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๐ - ๑๑.๓๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันกตัญญูและวันสถาปนา ปีที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานนี้ได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและระลึกพระคุณถึงรวมไปถึงคุณงามความดีของ คุณย่าน้ำทอง คุณวิศาล, แพทย์หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล และศาสตราจารย์ นพ.ลิ้ม คุณวิศาล ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทุกด้านจนมีวิทยาลัยศาสนศึกษาเกิดขึ้น
                
           ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้เดินทางมาเป็รนประธานในงาน โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนจากมูลนิธิน้ำทอง คณบดีและผู้แทนจากจากคณะต่างๆ คณาจารย์ และบุคลากรในมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา และพระบัณฑิตอาสาต่างมาร่วมงานเพื่อแสดงกตัญญุตาต่อคุณย่าน้ำทอง คุณวิศาล, แพทย์หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล และศาสตราจารย์ นพ.ลิ้ม คุณวิศาล อย่างพร้อมเพรียงเป็นจำจวนมาก                       
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th