พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

            วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๑๗) ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์วิทยาลัยศาสนศึกษาได้มอบโอวาท และให้ข้อคิดแก่บัณฑิตในการดำเนินชีวิต พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน โดยในปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๗๔ รูป/คน.
                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th