ทำบุญเดือนเกิดเดือนกันยายน ๒๕๖๐

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

          วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด : เดือนกันยายน : กองคลังและกองพัฒนาคุณภาพเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้  ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมทำบุญประมาณ ๖๐ คน และในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยกองกฏหมาย มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ.
                          
            

<

<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th