วารสารศาสนาและวัฒนธรรม


           วิทยาลัยออกวารสารวิชาการนี้ขึ้นมาเป็นราย ๖ เดือน เพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิชาการไปสู่สาธารณชนเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกวารสารศาสนาและวัฒนธรรม


ปี ๒๕๖๐
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๖๐
[รายละเอียด]

ปี ๒๕๕๙
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๕๙
[รายละเอียด]
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๙
[รายละเอียด]

ปี ๒๕๕๘
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๕๘
[รายละเอียด]
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๘
[รายละเอียด]

ปี ๒๕๕๗
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๕๗
[รายละเอียด]
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๗
[รายละเอียด]

ปี ๒๕๕๖
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๕๖
[รายละเอียด]
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๖
[รายละเอียด]

ปี ๒๕๕๕
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๕๕
[รายละเอียด]
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๕
[รายละเอียด]

ปี ๒๕๕๔
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๕๔
[รายละเอียด]
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๔
[รายละเอียด]

ปี ๒๕๕๓
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๕๓
[รายละเอียด]
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๓
[รายละเอียด]

ปี ๒๕๕๒
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๕๒
[รายละเอียด]
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๒
[รายละเอียด]

ปี ๒๕๕๑
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๕๑
[รายละเอียด]
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๑
[รายละเอียด]

ปี ๒๕๕๐
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๕๐
[รายละเอียด]
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๐
[รายละเอียด]

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th