พิธีวางพวงมาลา “วันมหิดล” ๒๕๖๑

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

           วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน  ทั้งนี้คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้แทนจากทุกคณะ /สถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้ มหิดล ศาลาย
                
                            
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th