วิทยาลัยศาสนศึกษามอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่อธิการบดีและทีมผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

             วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษาเข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร เพื่อมอบกระเช้าแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th