ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

             วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา เป็นประธานสงฆ์ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นประธานในพิธี              ในการนี้วิทยาลัยศาสนศึกษาขออนุโมทนาบุญกุศล และขอกราบขอบพระคุณ คุณสุพัตรา จิตต์สัจจะพงษ์ พร้อมด้วยบุตร-ธิดา บริษัท เจ พี ผ้าห่ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณบดี/ผู้อำนวยการ ประชาคมมหิดล อาจารย์ และบุคลาากรวิทยาลัยศาสนศึกษาและท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ทั้งจากส่วนตัวและจากหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนร่วมทำบุญ และมีส่วนช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป มา ณ โอกาสนี้ด้วย.              
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th