กิจกรรมงานทำบุญเดือนเกิดประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดงานทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย์ รองคณบดีคณะสัตวแพทย์ เป็นประธานและเจ้าภาพงานทำบุญในเดือนนี้ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ ให้การต้อนรับ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
           สำหรับงานทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๘๐ คน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมถวายเงินเป็นค่าภัตตาหารแด่พระนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา จำนวน ๒,๑๔๐ บาท ซึ่งวิทยาลัยศาสนศึกษาขออ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลเจตนาของทุกท่าน จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป                 
              วิทยาลัยศาสนศึกษาจะจัดงานทำบุญเดือนเกิดทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีสถาบันโภชนาการเป็นเจ้าภาพ  หากหน่วยงานใดสนใจจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานทำบุญและสร้างกุศลร่วมกันสามารถติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศาสนศึกษา คุณกรุณา เกิดศุข โทร.02-8002630 ต่อ 105, 210

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th