พิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

             วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล(ชั้น ๓) เพื่อให้ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ได้รำลึกและแสดงความกตัญญูต่อครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้มาให้ โดยมีการจัดพิธีสืบชะตาแบบศาสนาพุทธ และการอธิษฐานจิตแบบศาสนาคริสต์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและให้เหล่าคณาจารย์สุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรกับลูกศิษย์ต่อไปนานๆ จากนั้นจึงเป็นการเเสดงฟ้อนรำและการแสดงฉ่อย โดยในช่วงท้ายนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้นำพานดอกไม้ที่ร่วมกันจัดมามอบแด่คณาจารย์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพและความอ่อนน้อมต่อครู-อาจารย์ทุกท่าน.
                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th