ทำบุญเดือนเกิด : พฤษภาคม

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

           วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤษภาคม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเป็นเจ้าภาพ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา และคณะให้การต้อนรับ  ทั้งนี้มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมทำบุญประมาณ ๗๐ คน ซึ่งในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ.
                       
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th