พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

           วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๑๘) ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยศาสนศึกษาได้มอบโอวาท และให้ข้อคิดแก่บัณฑิตในการดำเนินชีวิต พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน โดยในปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๗๗ รูป/คน.
                       
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th