สานสัมพันธ์น้องพี่ รำลึกคุณครูอาจารย์

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

           วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานสานสัมพันธ์น้องพี่ รำลึกคุณครูอาจารย์ โดยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้มากราบและมอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์อาวุโส พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังนโยบายทิศทางในการพัฒนาวิทยาลัยจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดี ณ ห้องประชุม ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศึกษา ทั้งนี้มีศิษย์เก่าจากรุ่นต่างๆ ให้ความสนใจมาร่วมงานประมาณ ๓๐ รูป/คน.
                
                                  
            

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th