ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

            เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา และคณาจารย์วิทยาลัยศาสนศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จำนวน ๑๓๕ คน  ทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ยังให้คำแนะนำสำหรับการศึกษาที่วิทยาลัยฯ แก่นักศึกษาใหม่อีกด้วย.                       
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th