"แบ่งปันสู่ตู้ปันสุข"          วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำเงินที่เหลือจากโครงการ "ชุมชนพึ่งพา ศาสนศึกษาแบ่งปัน" มาจัดซื้ออาหารแห้ง ประกอบด้วย มาม่า 4 แพ็ค ปลากระป๋อง 3 แพ็ค น้ำดื่ม 3 แพ็ค และนม 2 แพ็ค เพื่อแบ่งปันแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ณ ตู้ปันสุขตำบลศาลากลาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์ Covid-19..
         
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th