โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๓

พฤษภาคม

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เมษายน

สนับสนุนเครื่องดื่ม
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

สนับสนุนเครื่องดื่ม-อาหาร
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

โรงทานวัดน้ำพริก
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

โรงทานวัดน้ำพริก
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

แจกอาหารประชาชน
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

มีนาคม

วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

พลังสตรี ผี เฮี้ยน
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ลงพื้นที่มอบหน้ากาก
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

มอบหน้ากากอนามัย
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

กุมภาพันธ์

บรรยายธรรมปัจฉิม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ทำบุญเดือนเกิด:กุมภาพันธ์
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
วันที่ ๒๐กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ถวายภัตตาหารเพลประจำปี
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มาฆบูชาณน้ำทอง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

บรรยายธรรมะ
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มกราคม

กิจกรรม "หินพูดได้"
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ทำบุญเดือนเกิด
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

We are freshy Mahidol 2019
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

เปิดบ้านนวมินทร์ 62
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

อบรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

อบรมสูงวัยสูงคุณค่า
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

PA-VISIT
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี ๒๕๖๒
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th