โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๓

มกราคม

We are freshy Mahidol 2019
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

เปิดบ้านนวมินทร์ 62
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

อบรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

อบรมสูงวัยสูงคุณค่า
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

PA-VISIT
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี ๒๕๖๒
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th