รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562 ดังนี้
1) นางสาวธนภรณ์ มลิทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
2) นางสาวอนงค์ไพสิฏฐ์ รัชตวงศ์สกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1
โดยเข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562 โดยมีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธาน ทั้งนี้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนถาวร ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,500 บาท ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th