โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๒

พฤศจิกายน

Open House ประจำปี ๒๕๖๒
๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตุลาคม

พิธีทำบุญตักบาตร
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ศาสนน้อมวันทาบูชาครู
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

สยามมาลานำไทย
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

กันยายน

เยาวชนวัยใส (รุ่นที่ ๒)
๑-๒ กันยายน ๒๕๖๒

Happy Money
๕ กันยายน ๒๕๖๒

พิธีไว้ครู62
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ธรรมะเยียวยาผู้ป่วย
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

วางพวงมาลาวันมหิดล๖๒
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

สิงหาคม

วันกตัญญู ปีที่ ๒๒
๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

“มหิดล - วันแม่” ๒๕๖๒
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม
๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาคุณธรรม
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการเยาวชนวัยใส
๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการสอนภาษาล้านนา
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

กรกฎาคม

ตรวจประเมิน EdPex 62
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

มิถุนายน

ธรรมะทูเดย์
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

กิจกรรมเดินพาเหรด
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่ายพุทธบุตร
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

MU BACKPACK
๖-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

พฤษภาคม

ปัจฉิมนิเทศ๒๕๖๑
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤษภาคม
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เมษายน

อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

รดน้ำขอพรคณาจารย์
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

"ค่ายปิดเทอม เปิดธรรม ปี 2"
วันที่ 22-26 เมษายน 2562

Safety Day
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

มีนาคม

วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

Hello myself
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

แม่ดี-บุคลากรเด่น ๖๑
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

รักษาการคณบดีพบนักศึกษา
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ทำบุญเดือนเกิด: มีนาคม
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

“ตู้ส่งบุญ” จากผู้มีจิตศรัทธา
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

กุมภาพันธ์

พิธีรับมอบอุปกรณ์ศาสนพิธีสงฆ์
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทำบุญเดือนเกิด : กุมภาพันธ์
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มกราคม

Roadshow เปิดบ้านนวมินทร์ ๖๒
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

ทำบุญเดือนเกิด : มกราคม๖๒
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี ๒๕๖๑
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th