ทำบุญเดือนเกิดเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

          ทำบุญเดือนเกิดเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนตุลาคม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากคุณคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคม ทั้งนี้มีคุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๓๕ คน
           งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีกองกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพ.              
            

<

<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th