"รับมอบเงินทำบุญ จากผู้มีจิตศรัทธา"          วันที่ 25 ตุลาคม 2562 คุณกมล พุทธสุวรรณ ได้มอบ "เงินทำบุญ จำนวน 20,000 บาท" แก่วิทยาลัยศาสนศึกษา เนื่องในวันครบรอบวันเกิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธพร รัตนกุล เป็นตัวแทนรับมอบเงิน เพื่อถวายเป็นค่าภัตตาหารเพลแด่พระนักศึกษา และเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรม/โครงการทางพุทธศาสนาต่อไป
             ในการนี้วิทยาลัยศาสนศึกษา ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย ให้คุ้มครองคุณกมล พุทธสุวรรณและครอบครัว จงพบแต่ความสุขและความเจริญด้วยผลบุญกุศลนี้ด้วยเทอญ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th