งานเทศน์มหาชาติ ๔ ภาค ถวายเป็นพระราชกุศล             สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “งานเทศน์มหาชาติ ๔ ภาค ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และรักษามรดกชาวพุทธ ใันวันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัย ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา โดยทุกท่านสามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ละ ๒๕๖๐ บาท หรือร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา สามารถติดต่อเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ได้ที่ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ ๐๘๔ ๑๖๕ ๖๓๖๖ น.ส.ณัชชา, ๐๖๑ ๘๘๕ ๐๗๗๗ พระมหาพงศ์สันต์
                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th