ทำบุญเดือนเกิดเดือนกันยายน           วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.00–08.45 น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกันยายน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และอาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ 80 คน และทางคณะเจ้าภาพได้ทำบุญถวายปัจจัยส่วนกลาง จำนวน 3,000 บาท

                ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ จึงขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้กุศลผลบุญนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และสำหรับครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th