งานทำบุญเดือนเกิดในเดือนสิงหาคม            วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 08.45 น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนสิงหาคม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ) เป็นประธานและกล่าวอวยพรแก่ผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคม
           ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพ และมีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ 115 คน โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สั่งจัดชุดสังฆทาน “ถุงทองบุญลิขิต” พร้อมถวายปัจจัยร่วมทำบุญทั้งสิ้น 5,830 บาท
            ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้กุศลผลบุญนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และสำหรับงานทำบุญเดือนเกิดครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษาเป็นเจ้าภาพ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th