วันสถาปนาและวันกตัญญูวิทยาลัยศาสนศึกษา ปีที่ ๑๙

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

             เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดงานวันสถาปนาและวันกตัญญูวิทยาลัยศาสนศึกษา ปีที่ ๑๙ ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของวิทยาลัยฯ และระลึกถึงคุณงามความดีของ คุณน้ำทอง คุณวิศาล, แพทย์หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล และศาสตราจารย์ นพ.ลิ้ม คุณวิศาล ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ
             ในการนี้รองศาสตราจารย์ นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา และบัณฑิตอาสาต่างมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน.
<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th