โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี ๒๕๕๙ธันวาคม

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปีที่ ๘

วันที่ ๖ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

พฤศจิกายน


รวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตุลาคม


งานทำบุญเดือนเกิด เดือนตุลาคม

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

กันยายน


งานบูชาพระคุณครู

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

พิธีวางพวงมาลา “วันมหิดล” 2559

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

สิงหาคม

“มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

คณบดีพบประชาคมศาสนศึกษา
๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

กุมภาพันธ์

มกราคม


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี ๒๕๕๘
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th