"รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น"           วิทยาลัยศาสนศึกษาขอร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในโครงการ 50ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี ม.มหิดล โดยมีพิธีมอบรางวัลในงาน "คืนสู่เหย้า เรามหิดล" Mu Blue Night 6
           วิทยาลัยศาสนศึกษายังคงมุ่งมั่นจะพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังเช่น พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th