รางวัล "สยามมาลานำไทย" สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2562           วันที่ 23 ตุลาคม 2562 พระปลัดทศพล อธิปัญโญ พระนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล "สยามมาลานำไทย" สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดย สภารักษ์วัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ และสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล โดยพลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ผู้ก่อตั้ง สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล เป็นประธานมอบโล่ห์รางวัล ณ เดอะบาชาร์รัชดา (สวนรุมรัชดา)..

               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------